motormeissie.nl

 

 

 

 

Motorfeiten

 

 

Aan motorrijden kleeft van oudsher een machocultuur. De motorwereld is vooral stoer, cool en wordt gedomineerd door mannen. Tot zover de theorie. De praktijk wijst uit dat een groeiend aantal vrouwen zich heeft laten verleiden door de kracht en souplesse die zo'n gestroomlijnde tweewieler uitstraalt. De mannen zijn nog wel in de meerderheid, maar de vrouwelijke motorrijder is in opkomst.

 

Was het aandeel van vrouwen in het totaal aantal afgegeven motorrijbewijzen in 1985 nog geen 17 procent, in 2010 was dat aandeel al bijna 22 procent. Aan die ontwikkeling heeft de emancipatiegolf van de afgelopen decennia en het feit dat de motorfiets de berijder een grote mate van vrijheid en onafhankelijkheid verschaft, ongetwijfeld bijgedragen. (bron: www.bovagrai.info)

 

Tegenwoordig is één op de drie leerlingen die opgaat voor het motorrijbewijs een vrouw.

Uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) blijkt dat deze trend al vanaf 2009 begonnen is. Het aantal vrouwelijke motorrijders steeg in de periode van 2009-2012 van 5500 naar 8500. Uit cijfers van BOVAG, de vertegenwoordiger van de motorbranche en de rijscholen, bleek dat het afgelopen jaar vrouwen onder de 24 jaar in grote getale hun rijbewijs haalden. Ze zagen het aantal met 50 procent stijgen; van 2400 naar 3600 motorrijdsters.

 

Negen van de tien bezoekers van de Utrechtse Motorbeurs zijn daarentegen nog mannen, maar ook daar komt langzaam aan verandering in, mede dankzij de jaarlijkse 'Motorvrouw van het Jaar-verkiezing'.

 

Zie ook het artikel van de NOS: Meer vrouwen op de motor

 

Statistiek

 

 

* In vergelijking met andere Europese landen behoort Nederland tot de middengroep wat het bezit van motorfietsen betreft: in 2005 waren er 33 motorfietsen per 1000 inwoners.

 

* Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een motorrijbewijs, maar hiervan maakt slechts de helft

actief gebruik van het rijbewijs (AVV, 2003).

 

* De meest actieve motorrijders zijn volgens AVV voornamelijk mannen in de leeftijdsgroep van 25 tot 54 jaar, en zij rijden gemiddeld 3.700 km per jaar.

 

* In Nederland is het aantal motorfietsen de laatste decennia sterk gestegen, van 100.000 in 1980 tot ruim 600.000 in 2010. De nieuwe bezitters waren hoofdzakelijk mannen in de leeftijdsgroep van 35-54 jaar (bron: CBS).

 

* De per motorfiets afgelegde afstand is de afgelopen jaren daarentegen gedaald. In 2008 werd er 1 miljard reizigerskilometer per motorfiets afgelegd. In 1993, het topjaar, was dat nog 1,8 miljard kilometer. Aangezien het autogebruik in deze periode alleen maar is gestegen, is het aandeel kilometers dat per motorfiets wordt afgelegd, gedaald van 1,7% in 1993 naar 0,6% in 2008.

 

* Het aantal doden onder motorrijders in Nederland fluctueert sterk per jaar. In de afgelopen tien jaar waren dat gemiddeld 80 doden per jaar. Dit is een aandeel van ongeveer 10% ten opzichte van het totale aantal verkeersdoden, wat zeer hoog is gelet op de geringe vervoersprestatie van motorrijders (1% van het totaal aantal reizigerkilometers). Jaarlijks zijn er ook ruim 1.100 ernstig

verkeersgewonden onder motorrijders. De slachtoffers bij de motorrijders zijn voor het overgrote deel mannen. Van de vrouwelijke slachtoffers is ruim een derde passagier.

 

(bron: SWOV.nl)

 

Twitter